Teknoloji Blog

EMR Ölçüm ve EMR Koruma ElektroManyetik Radyasyona Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünler


EMR OLCUM VE EMR KORUMA KALKANLAMA GUVENLIK SISTEMLERI

EMR OLCUMU VE URUNLERI ILE ILGILI HERTURLU BILGIYI BURADAN BULABILIRSINIZ

 
   
 

EMR Koruma - Elektromanyetik Radyasyondan Korunma ve Kalkanlama Boyaları, Kumasları, Cam Filmleri ve Ürünleri

 
 

Radar, X-Ray yanı Dedektörler, GPS Cihazları ve Türü Cihazların Verdiği Zararlar.

Radarlar

İstanbul Boğazı'na inşa edilen gözetleme kulesi sayısı 8... Çanakkale'de de 5 istasyon yapıldı. Amaç, Boğazlar'ın artan tanker trafiğinde seyir güvenliğini sağlamak. Ancak Radarların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin de yeterince tartışıldığı söylenemez.

Baz istasyonları konusundaki duyarlılık, asıl yüksek radyasyon yayan radarlar için gösterilmiyor ve insanlar yeterince bilgilendirilmiyor.

Radarla çalışanlarda ve radar merkezlerine yakın yaşayan insanlarda özellikle lösemi ve beyin tümörleri artabilir. Radarın kanser yapıcı etkisi, hem Polonya. hem ABD ordusunda çok sayıda askeri personel üzerindeki çalışmalara dayanmaktadır. Mikrodalga verilen farelerde B hücre lenfomu endokrin kanserler ve adrenal adenom oluşmaktadır. 5 dakika Mikrodalga ’Iara maruz kalanlarda kanser sıklığmm %5’den %95’e fırladığı gösterilmiştir. İngiltere’de NRPB (Ulusal Radyasyondan Korunma Komitesı) 100 kHz üzerindeki Mikrodalga ’ları kanser yapıcı olarak ilan etmiştir (Doll Raporu). Varşova Radyasyondan Korunma ve Askeri Hijyen Enstitüsünde DR.S. Szimigielski 15 yıl süren ve 3270’i radara maruz kalmış 127.800 askeri personel üzerindeki çalışmasında lösemi ve lenfomun 8 kat arttıgını bulunmuştur.

X-RAY

Üroloji uzmani Dr. Mert Akieke, X-ray bagaj tarama cihazlari ve kapi dedektorlerinin guvenligi sagladigini ancak, uzun sure bunlarin basinda duran kisilerin sagligini olumsuz etkiledigini soyledi.

X-ray cihazlarinin X isinini (Radyoaktif Rontgen Isini) gonderip cismin icinden gelen isini kamerayla belirleyen cihazlar oldugunu hatirlatan Dr. Akieke, soyle dedi:

"Ozellikle, uzun sureli ve yakin mesafede calisan ozel guvenlik gorevlisi ve polisler,
sperm hucrelerinde testikuler bolgenin radyasyonuna bagli hucre olumune sebep olarak kisirlik tehlikesi yasayabilir.

X-ray cihazi yakininda calisan anne adayi (Hamile ve hamilelik ihtimali olanlar) konuyu amirlerine ileterek baska goreve alinmalarini isteyebilmeli. Cihazdan gececek anne adaylari guvenlik gorevlisine gebe olduklarini bildirerek, klasIk ust arama yontemi ile aranmayi istemeli.

Kalp pili takili hastalar asla bu tur aramadan gecirilmemelidir. Kalp pili takanlar, ameliyati yapilan hastane tarafind
an verilmis ozel kimliklerini gostererek, kapi dedektorlerinden ve x-ray cihazlarindan gecirilmemeyi istemeli."

GPS

Global Konum Belirleme Sisteminin, yüksek doğruluk gerektiren aplikasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlayan Real-Time Kinematic (RTK) GPS sistemlerinin kullanımı, özellikle mesleki çalışmalarda yeni bir çığır açmıştır. Referans alıcı, koordinatları bilinen bir noktaya kurulduğunda, elde edilen faz gözlemleri için düzeltmeler hesaplanmakta ve düzeltmeler radyo-modemler vasıtasıyla gezici alıcıya iletilmektedir. Gezici alıcı tarafında bu şekilde elde edilen düzeltmeler, değerlendirilmekte ve tamsayı bilinmeyenleri çözülerek hassas konumlama yapılabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan RTK-GPS ölçümünde radyo modemlerin oluşturmuş olduğu elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerine olası etkileri diğer elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarda olduğu gibi mevcuttur.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 641
GPS’DE KULLANILAN ELEKTROMANYETİK DALGALARIN İNSAN SAĞLIĞINA
ETKİLERİNİN İRDELENMESİ
F. TAKTAK1, İ. TİRYAKİOĞLU2, İ. YILMAZ3

Dokumanın orjinalini goruntulemek için tıklayınız...


1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim
Dalı, Afyonkarahisar, ftaktak@aku.edu.tr
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim
Dalı, Afyonkarahisar, itiryakioglu@aku.edu.tr
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim
Dalı, Afyonkarahisar, iyılmaz@aku.edu.tr
Özet
Biyo-manyetoloji ilkelerine göre tüm maddeler dolayısıyla insan vücudu manyetik bir özelliğe sahiptir.
Güneş, hava ve su gibi mıknatıslık da insanların vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanı oluşturan maddelerin
birbiriyle haberleşmek için kullandığı manyetik alanın sinyalleri hem birbirleriyle ve hem de dünya
manyetik alanı ile de uyum içindedir. Fakat bu uyum günümüzde elektromanyetik cihazların hayatımıza
girmesi nedeniyle bazen bozulmaktadır.
Global Konum Belirleme Sisteminin, yüksek doğruluk gerektiren aplikasyon çalışmalarında
kullanılmasını sağlayan Real-Time Kinematic (RTK) GPS sistemlerinin kullanımı, özellikle mesleki
çalışmalarda yeni bir çığır açmıştır. Referans alıcı, koordinatları bilinen bir noktaya kurulduğunda, elde
edilen faz gözlemleri için düzeltmeler hesaplanmakta ve düzeltmeler radyo-modemler vasıtasıyla gezici
alıcıya iletilmektedir. Gezici alıcı tarafında bu şekilde elde edilen düzeltmeler, değerlendirilmekte ve tamsayı
bilinmeyenleri çözülerek hassas konumlama yapılabilmektedir. Bu çalışmada mesleğimizde
kullanılan RTK-GPS ölçümünde radyo modemlerin oluşturmuş olduğu elektromanyetik dalgaların insan
sağlığı üzerine olası etkileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik Dalgalar, Manyetik Alan, Radyo Dalgaları, RTK, İnsan Sağlığı
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC WAVES USED IN
GPS TO THE HUMAN HEALTH
Abstract
All materials have magnetic propertics acording to bio magneteology so human body is too. Magnetism is
as important as sun, weather and water for humanity the between materials in human body is accordance
with earth magnetic pole. But this accordance sometimes breakdowns with use to electro magnetic
devices in our life.
The use of GPS and RTK application in vocational studies with high accuracy is a new age in surveying
referance receiver operates at point coordinates are known. So corrections for phose observations are
calculated and transmited by a radio modem to an other itinerant receive with this correctionstaken by
itinerant receive, integer ambugities are estimated so precise point which positions is made. In this study
the effected electromagnetic waves of RTK-GPS on human healt is examined
Keywords : Electromagnetic waves, magnetic field, Radio waves, RTK, Human health
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 642
1. Giriş
Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu bir yandan modern ve daha refah içinde bir yaşam
kalitesi üretilirken diğer yandan, yaşam kalitesini zorlayan kirliliğin de aynı oranda üretildiği
görülmektedir. 19. yüzyılda elektriğin keşfi ile yeni bir yaşam boyutu açılmış ve bunu izleyen teknolojik
yenilikler çoğalmıştır. Fakat bu bilgi ve teknolojik gelişimin olumlu yönü yaşamı kolaylaştırırken
olumsuz yönü ile yaşam kalitesini bozan unsurları da içermesidir.
Bunlardan biri olan elektromanyetik (EM) alan terimi, belirli bir yerde elektromanyetik enerjinin varlığını
göstermek için kullanılır. Elektromanyetik alanların iki bileşeni vardır; elektrik alan ve manyetik alan.
Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, güç etkisinde kaldığı boşluk olup atomların içindeki
elektronların çekirdek etrafında ve kendi ekseninde dönmeleri sonucu oluşur. Manyetik alan doğrudan
gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen veya hissedilebilen bir
olgudur. Tüm maddelerin zayıf ya da güçlü manyetik alanları vardır. Her madde gibi insanında bir
manyetik alanı bulunmaktadır. İnsanlar kendi manyetik alanları yanında doğal olarak yaşadıkları çevrenin
de manyetik alanları etkisi altındadırlar. Bu manyetik alanın faydaları yanında dengenin bozulması
sonucunda zararları da olabilmektedir (Bold v.d., 2003).
Elektrik alanların şiddeti metre başına düşen gerilim (Volt/metre) ile ölçülürken, manyetik alanın ölçü
birimi Tesla'dır. Yaygın olarak kullanılan bir başka birim ise Gauss'tur. Elektrik ve manyetik alanların
özellikleri farklıdır. Dolayısıyla bu alanların canlıların biyolojik yapıları üzerindeki etkileri değişik olur.
Bu alanların insanları nasıl etkilediği henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Fakat yapılan çalışmalar;
manyetik alanların, elektrik alanlara göre daha etkili olduğunu düşündürmektedir. Öte yandan manyetik
alanlar, özel olarak üretilmiş kimi maddeler dışında, hiçbir engel tanımaz. Elektrik alanlar insan
bedeninin yüzeyinde zayıf akımlar oluşturur. Manyetik alanlarsa bedenin içine girerek bu tür zayıf
akımların iç organlarda bile oluşmasına yol açarlar. Gerçekte değişken manyetik alanlar, çevrelerinde
bulunan tüm iletkenlerde (insan bedenini de bir iletken olarak düşünülebilir) akım oluştururlar.
Ortamdaki iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalma sonucunda canlılarda ısıl ve
ısıl olmayan etkiler olmak üzere iki tür etki oluşabilir.
Isıl etkiler, insan vücudu tarafından soğurulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut
sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı ile atılarak dengelenmesine
kadar sürer. Cep telefonları gibi radyo frekansı (RF) kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı
gerçekte çok düşüktür ve büyük olasılıkla insan vücudun normal mekanizmaları ile kolayca
etkisizleştirilebilir.
Isıl olmayan etkilere bağlı olarak RF dalgaların etkili olduğu iddia edilen bozukluk ve hastalıklar arasında
beyin aktivitelerinde değişiklikler, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları, baş ağrıları bulunmaktadır.
Ancak bu riskler çok yüksek deneysel dozlar ve sürelerde geçerli olabileceği belirtilmiştir (Leeuwev v.d.,
1999).
RTK-GPS ile konumlamadaki temel problemlerden biri referans alıcıdan gezici alıcılara düzeltmelerin
yayınlanması için iletişimin sağlanmasıdır. İletişim için kullanılan radyo modemler hesaplanan
düzeltmeleri anında kullanıcılara yayınlarlar. Bu yayınlanan elektromanyetik alanın insanlara zararlı
etkisi olduğu anlaşılmıştır. EM ışıması etkisinde kalan insanlar, EM enerjisini soğurmaktadır. Soğurulan
EM enerjisi vücutta ısınmaya yol açmakta ve bazı organlardaki elektrik akımlarının değişmesine neden
olmaktadır.
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 643
2. RTK-GPS’in Çalışma Prensibi
Real Time Kinematik ölçme ilkesi klasik GPS ölçme yöntemleriyle aynıdır. Bu uygulama içinde
başlangıçtaki tam sayı belirsizlikleri çözümlenmeli ve başlangıç için en az 5 uyduyu veya daha fazla
uyduya sürekli gözlem yapılmalıdır. RTK-GPS uygulamalarında koordinatları doğru olarak bilinen bir
noktada referans GPS alıcısı sürekli gözlem yaparken, bir gezici GPS alıcısı da konum çözümünü
gerçekleştirmelidir. Referans alıcı gözlemler esnasında, koordinatlarıyla ölçme anında uydulardan
hesapladığı koordinatlarını karşılaştırarak buradan hesapladığı farkları düzeltme olarak gezici alıcılara
yayınlar. Düzeltmeleri alan gezici alıcılar referans alıcıya göre o andaki konumlarını hesaplarlar. Referans
alıcı ile gezici alıcılar arasındaki iletişimi radyo modemlerle gerçekleştirilir (Şekil 1).
2.1. Radyo Modemler
RTK-GPS sisteminde, biri referans noktasındaki verici, diğeri gezicideki alıcı olmak üzere iki tane radyo
modem kullanılır. Radyolar GPS sinyaline karışmayacak frekanslarda, örneğin 900 MHz ya da 450-470
MHz hızında yayın yaparlar.
RTK-GPS uygulamalarında referans istasyonunda hesaplanan verilerin her saniyede bir yenilenmesi
gerekmektedir. RTK-GPS’deki bu zorunluluk nedeniyle gönderilen verinin hacmi artar. Bu nedenle 1800
baud oranında veya daha hızlı radyo vericileri kullanılmalıdır. RTK-GPS için genelde 19200 baud ile
9600 baud yayın oranları tercih edilmektedir.
Şekil 1. RTK sistemi
Radyo modemlerde radyo spekturumun UHF (Ultra-High Frequency) ve VHP (Very High Frequency)
bölümlerinde bulunan data yayınımıyla desteklenen bant genişlikleri kullanılmaktadır. Kısa bant frekans
modülasyonu (FM) ve değişik frekans çeşitleri data yayınımını toplamak için kullanılır. UHF, VHF veya
yaygın spekturum radyoları ile data yayınlama işlemi 10-20 km uzunluklarda uygulanabilmektedir.
Kullanılan radyo vericinin gücü gönderilen verinin gezici tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde
alınabilmesi için yeterli olmalıdır. Bu yüzden radyolar farklı güçlerde kullanılabilirliklerine göre,
çoğunlukla 2 Watt ve üstü imal edilir. Güç seçiminin gerekliliği direkt olarak yayın alanı uzunluğuyla
ilgilidir.
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 644
3. Elektromanyetik Dalgalar ve Işınım
Işınım (radyasyon), enerjinin bir ortamda dalga veya tanecik halinde yayılması olarak tanımlanır.
Elektromanyetik (EM) ışınım ise elektromanyetik dalganın herhangi bir ortamda yayılmasıdır.
Haberleşmede, sınırsız bir ortamda kullanılan dalgalar genelde enine dalga şeklindedir. Dalgada elektro
(E), manyetik (H) alan bileşenleri yayılma doğrultusunda dik bir düzlemde bulunurlar (Şekil 2). Bu enine
düzlemde E ve H bileşenleri birbirlerine dik olarak değişirler.
Elektromanyetik dalgaların saniyede yaptığı salınım sayısına yani kendilerini tekrarlama sıklığına frekans
denir. Frekansın birimi Hertz (Hz)'dir. 1 Hz saniyede bir salınım; 1 kHz ya da kilohertz saniyede 1000
Hz; 1 MHz ya da megahertz saniyede bir milyon Hz; 1 GHz ya da gigahertz saniyede bir milyar Hz ya da
109 Hz'dir. Elektromanyetik dalgaların bir salınımda aldıkları yola dalga boyu denir. Dalga boyunun
birimi mesafe birimleridir. Frekans (ƒ) ile periyodu (T) ters işaretlidir.
T
f = 1 [Hz] (1)
Bir peryod boyunca EM dalganın almış olduğu yola o dalganın dalga boyu denir.
f
λ = c.T = c [m] (2)
dalganın yayılım hızı (enerji taşıma hızı) v ;
r
v c
ε
= (3)
şeklindedir. Burada r
ε
ortamın dielektirik katsayısını c ise ışık hızını göstermektedir. Boşlukta ve
havada ( ≅ 1 r ε ) v ≅ c = 3.108 m/sn ‘dir (Dinçer, 2000).
Şekil 2. Dalganın yayılımı
Dalga boyu son derece küçüldüğünde elektromanyetik radyasyon (EMR), madde ile karşılaştığında, dalga
olmaktan çok, bir enerji kümesi gibi davranır. Bu enerji kümelerine “kuantum” veya “foton” denir. Bu
tipteki EMR’ler, X ve gamma ışınlarıdır. Enerjileri çok yükselen bu ışınlar moleküllere çarptığında onları
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 645
iyonlaştırarak, molekül yapısını, yani yaşamsal fonksiyonlarını bozar ve böylece olumsuz biyokimyasal
tepkimeler sonucunda kanser oluşumunu kolaylaştırır. Yapılan çalışmalarda X ve gamma ışınlarına
maruz kalan insanlarda, kanserlerin oluşumu artmıştır. Bu nedenle bu ışınlar, “İyonlaştırıcı Elektro
Manyetik Radyasyon” şeklinde ifade edilmektedir.
Şekil 3. Farklı dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgalar
Bir diğer EMR grubu ise, iyonlaştırmayan elektromanyetik radyasyonlar grubudur. Bu gruba giren dalga
özellikli EMR’ler, az enerjiliden yüksek enerjiliye doğru, radyo dalgaları, mikro dalgalar, infrared
radyasyon, görünür ışınlar ve laser ışınları, ultraviyole ışınları olmak üzere sıralanırlar (Şekil 3). Dalga
boyu olarak, insan vücut kalınlığı içine düşen mikro dalgalar ve altındaki ışınların (infrared radyasyon,
görünür ışınlar ve laser ışınları, ultraviyole ışınları) insan vücuduna verdiği zararlar yapılan araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Mikro dalgaların pişirme özelliği, infrared ışınlarının göz merceğine, görünür ışınların göz
dibine, ultraviyole ışınlarının deriye verdiği zararlar artık kesinlikle bilinmektedir (Sabuncu, 2005).
3.1 Yüksek Frekanslı (10 kHz-300 GHz) Elektromanyetik Işınımlar
İnsan vücudu yüksek frekans alanlarına duyarlıdır. Vücut tarafından yutulan enerji ısıya dönüşür.
Yüksek frekans alan tüm vücut veya belli bir bölgede ısı oluşur. Isı içerde oluştuğu için, ısı algılayıcı olan
deri tarafından algılanmaz. Bu yüzden vücut sıcaklığı kontrol sistemi etkilenir. Bu etki frekansa
bağımlıdır. Bu zararlı etkileri azaltmak için elektromanyetik ışımasının belirli bir değerde olmasını
öngören standartlar geliştirilmiştir. Elektromanyetik ışıma canlıya ulaştığında, bu canlı tarafından
soğurulmaktadır (Dinçer, 2000).
RTK-GPS sisteminde kullanılan radyo modemin frekansı yüksek frekans aralığına girmektedir.
3.1.1 Spesifik Absorbsiyon Hızı (SAR)
SAR (Specific Absorption Rate) yani özgül soğurma hızı, elektromanyetik enerjinin vücut dokuları
tarafından soğurulma hızıdır. Birimi W/kg'dır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar insan vücudunun 1oC
sıcaklık artışını düzenleyemediğini ve bazı sorunlar yarattığını göstermiştir. İnsan vücudunda 1oC
sıcaklık artışı için bir kilogram doku başına 4W güç soğurulması gerekmektedir. İnsanların genel yaşam
alanlarında bu değerin 50'de biri olan 0,08 W/kg SAR sınır değeri olarak kabul edilmiştir.
Özgül soğurma hızının doğrudan ölçülmesi hemen hemen imkansızdır. Bu yüzden, sınır değerlerin
belirlenmesinde kolay ölçülebilen ve/veya gözlemlenebilen parametreler kullanılmaktadır. Bu
parametreler, elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti ve güç yoğunluğudur (tübitak-bilten, 2001).
Bir noktadaki elektromanyetik enerji miktarı, kaynağından olan uzaklığa, kaynağın etkin çıkış gücüne ve
yayılım ortamına bağlıdır.
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 646
EM ışımasının mesleki etkilenme sınır değerleri uluslararası ışınımda korunma birliği tarafından
hazırlamış ve Çizelge 1’ de verilmiştir. Bu değer, 10 MHz –300 GHz için SAR =0,4 [W/Kg]
değerinden türetilmiştir. Bu sınır değeri bir veya birden fazla RF ışıma kaynağı tarafından vücudun , bir
çalışma günü boyunca herhangi bir 6 dakikalık periyottaki ortalama etkilenme değeridir. Mesleki
etkilenme sınırı , sistemin gerçekleştirilmesinde ve bakımında çalışanların ışımaya karşı korunur olmaları
nedeniyle genel halk sağlığı sınırından daha yüksek tutulmuştur.
Çizelge 1. IRPA (The International Radiation Protection Association) RF ışımasının mesleki etkilenme sınırı
(IRPA 1988)
Frekans
Bölgesi
(MHz)
Rms
Elektrik Alan Şiddeti
(V/m)
Rms
Mağnetik Alan Şiddeti
(A/m)
Eşdeğer Düzlemsel
Dalga güç yoğunluğu
(W/m2) (mW/cm2)
0,1-1 614 1,6/f - -
>1-10 614/f 1,6/f - -
>10-400 61 0,16 10 1
>400-2000
3 f 0,008 f
f/40
f/400
>2000-
300.103
137
0,36
50
0,5
frekanslar MHz cinsinden
3.2 Ölçüm Yöntemi
EM ışınımına maruz kalma ölçümleri, temel olarak alan şiddeti veya güç akı yoğunluğu ölçerek elde
edilir. Pek çok etkilenme (maruz kalma) durumlarında elektrik ve magnetik alan şiddetleri arasındaki
basit ilişkiler yoktur. Bu iki değer için uzak alan şartlarına göre birbirlerine dönüşüm mevcut
olmadığından her bir değer ayrı ayrı ölçülmelidir.
Alan şiddeti veya güç yoğunluğu, alan algılayıcıları kullanılarak yapılır. Alan algılayıcıları olarak, E ve H
kullanılır. Dipoller elektrik alan algılayıcı, çerçeveler ise magnetik alan algılayıcı olarak kullanılır.
Algılayıcılar tarafından alınan işaretler bağlantı kabloları ile ölçme ve değerlendirme birimine iletilir.
Burada, ölçülecek büyüklük değerlendirilerek ölçü aletinin ekranında verilir.
Kullanılan ölçü aleti aşağıda verilen parametrelerin bir veya birkaçını gösterebilecek şekilde olmalıdır. Bu
parametreler
• Ortalama güç yoğunluğunu (W/m2 , mW/cm2)
• Ortalama E alanını (V/m) veya E alanın karesel ortalamasını
• Ortalama H alanını (A/m) veya H alanın karesel ortalamasını
• Bölgesel ortalama alan şiddetini
dir.
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 647
3.3 Elektromanyetik Alanın Sağlığa Etkileri
Elektromanyetik alan ışımasının insanlara ve diğer canlılara zararlı etkisi olduğu anlaşılmıştır. EM
ışıması etkisinde kalan canlılar, EM enerjisini soğurmaktadır. Soğurulan EM enerjisi vücutta ısınmaya yol
açmakta ve bazı organlardaki elektrik akımlarının değişmesine neden olmaktadır. EM ışınım ayrıca doku
hücrelerinin kimyasal yapısını da bozmaktadır. EM ışınım kimyasal etkileri hücrelerdeki büyük
moleküllerin bozulmasına, hücre zarlarının birbirine yapışmasına, hücre iyon dengesinin bozulmasına,
sinir sisteminin etkilenmesine, beyinin elektriksel işareti değişmesine, uykusuzluğa, baş ağrısına, baş
dönmesine neden olabilir. EM ışınımının soğurulmasının, baş ağrısı, hafıza kaybı, sinir sistemi
bozuklukları, dolaşım sistemi bozuklukları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, karmaşık rüyaların
görülmesi gibi hasarlara yol açtığı iddia edilmektedir. EM enerji soğurulmasının göze, üreme organlarına,
sinir sistemine, dolaşım sistemine de kötü etkileri vardır. Yapılan çalışmalar EM ışımasının belirli bir
değerin altında olduğunda insan üzerinde zararlı etkilerinin az olduğunu göstermektedir (Dinçer, 2000).
Zayıfta olsa manyetik alanın insan sağlığına zararlı olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Bu zayıf alanların
hemen gözle görülebilecek bir zararları yoktur. Fakat hayvan hücresi üzerinde yapılan deneylerde zayıf
manyetik alanın hormon ve enzim seviyesini değiştirmek, dokulardaki kimyasalların hareketini engelleme
gibi biyolojik etkenlere sebep olduğu kararına varılmıştır (ARPNSA, 1999).
4. Sonuçlar ve Öneriler
GPS-RTK ölçümünde alıcı ve verici olmak üzere GPS aletlerinde radyo modemler kullanılmakta ve
işlevini görebilmesi için belli frekansta belli bir güçte çalışması gerekmektedir. Radyo modemler referans
istasyonda güçlendirilerek belli bir frekansta verileri gezici GPS aletine göndermekte ve yapılan veri
alışverişinden sonra düzeltilmiş değerlere göre konum belirlenmektedir. Çalışma sırasında radyo
modemlerde elektromanyetik alan meydana gelmektedir. Bu durumda radyo modemin yaymış olduğu
elektromanyetik enerjiyi vücut soğurmaktadır.
RTK aleti kullanım amacına göre arazide gün boyu kullanılan bir alettir ve aleti kullanan kişiler ise
yayılan manyetik alana devamlı maruz kalmaktadır. İnsanın kendi iç manyetik alanı ile dünyanın
oluşturduğu manyetik alan arasındaki uyumluluk bu nedenlerden dolayı bozulabilmektedir. Manyetik
alan oluşturan cihazlar hayatımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte bunların
olası zararlarını bildiğimizde kısmen de olsa önlemlerimizi almaya çalışmamız gerekecektir. Manyetik
alan kirliliği gözle görülemeyişi ve etkisinin çoğu zaman doğrudan hissedilemeyişi ve uzun zaman sonra
birikerek görülmesi insanlar tarafından yeterince önemsenmemektedir. Manyetik alan kirliliğinin
kaynakları tespit edilerek önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.
RTK-GPS’in kullanılmasından dolayı EM ışınım kirliliğini ve insan sağlığına etkisini azaltmak için
önerilen diğer önlemlerden bazıları:
• Arazide ölçümü yapan kişinin sağlık durumunun ölçü için uygun olup olmadığını kontrol
edilmeli,
• Arazide aleti kullanan kişiler belli aralıklarla değiştirilmeli,
• Kullanılan aletin, radyo modeminin harici değil GPS aletine monteli olanları tercih edilmelidir.
GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul 648
Kaynaklar
Bold, A., Toros, H. ve Şen O., (2003). Manyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkisi, III. Atmosfer
Bilimleri Sempozyumu, 19-21 Mart, İTÜ, İstanbul. ISBN.975-561-236-X.
Dinçer, H., (2000). Elektromagnetik Işınımlar Ve İnsan Sağlığına Etkileri, Elektrik, Elektronik ve
Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu 8-12 Kasım 2000 – Bursa.
IRPA Recommendations, 1988
Van Leeuwev, G.M, Lagendijk J.J, Van Leersum B.J., Zwamborn A.P., Hornsleth S.N., Kotte A.N.,
(1999). “Calculation of chance in braintemperatures due to exposure to a mobile phone”, Phys. Med.
Biol., 44: 2367-2379.
Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, (1999). Power line electromanyetic fields
and human health, http://www.ortho.lsumc.edu/Faculty/Marino/Powerline/PowerlineTOC.html
Gerçek –Zamanlı Kinematik GPS (Real-Time Kinematik (RTK) GPS)
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~celikn/sevda/rtk/rtk.htm
Sabuncu, H., Elektromanyetik Radyasyonlar ve Elektromanyetik Alanlar İle İlgili Tanımlar - Sağlığa
Olumsuz Etkileri, http://saglik.tr.net/cevre_sagligi_baz_istasyonlari.shtml
Tübitak-bilten, 2001, Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları
Tübitak, www.biltek.tubitak.gov.tr/gsm.pdf

 

 

 

 

 
 

ElektroManyetik Radyasyona Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünler

© 2010-2016 EMR KORUMA. All Rights Reserved.