Teknoloji Blog

EMR Ölçüm ve EMR Koruma ElektroManyetik Radyasyona Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünler


EMR OLCUM VE EMR KORUMA KALKANLAMA GUVENLIK SISTEMLERI

EMR OLCUMU VE URUNLERI ILE ILGILI HERTURLU BILGIYI BURADAN BULABILIRSINIZ

 
   
 

EMR Koruma - Elektromanyetik Radyasyondan Korunma ve Kalkanlama Boyaları, Kumasları, Cam Filmleri ve Ürünleri

 
 

 "Türkiyede Uygulanan Standartlar ve Sınır Değerler"

Yüksek Frekans ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Sınır Değerler

 Uluslararası Maruziyet Limitleri

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Dünya‟da en fazla uygulanan standart ICNIRP (Uluslararası İyonize Olmayan Işımadan Korunma Komitesi) limitleridir. Birçok Avrupa Birligi (EU) ülkesi EMF maruziyeti konusunda ICNIRP Kılavuzunu benimsemistir. Ülkeler maruziyet sınırları zaman zaman degistirmektedirler. Farklı ülkelerde kullanılan su andaki maruziyet sınırları aşağıdaki tabloda verilmistir.

Çizelge-1: Dünya’da limit standartları belirleyen kuruluşlar ve limit değerleri

Dünya‟da limit standartları belirleyen kuruluşların benimsenme oranı aşağıdaki Grafik 1 de görülmektedir.

Grafik 1: Dünya’da limit standartları belirleyen kuruluşların benimsenme oranı

 

Avrupa ülkelerinde referans alınan maksimum değerler bazı ülkelerde daha fazla kısıtlama ile uygulanmaktadır. ICNIRP‟ nin halk için tavsiye limitleri Aşağıdaki çizelgede belirtilmiş olup, alan şiddeti ve güç yoğunluğu için verilen referans seviyeleri 6 dakikadan daha az maruziyet durumunda sınır değer olarak kabul edilmektedir.

 

 

 

Çizelge-2: ICNIRP Limitleri. Elektrik, Manyetik ve elektromanyetik alanlarda temel sınırlamalar, (0 Hz - 300 GHz)

 

Çizelge-3: Türkiye‟nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler daha farklı bir koruma belirlemiştir.

Türkiye’deki  Maruziyet Limitleri

 

Frekans Bandı

(MHz)

E-Elektrik alan Şiddeti (V/m)

H- Manyetik alan Şiddeti (A/m)

B- Manyetik Akı Yoğunluğu (μT)

Eşdeğer Düzlem Dalga Güç Yoğunluğu

(W/m2)

Tek cihaz

Ortam

Tek cihaz

Ortam

Tek cihaz

Ortam

Tek cihaz

Ortam

0.01-0.15

22

87

1.3

5

1.5

6.25

-

- W/m2

0.15-1

22

87

0.18/f

0.73/f

0.23/f

0.92/f

-

-

1-10

22/f1/2

87/f1/2

0.18/f

0.73/f

0.23/f

0.92/f

-

-

10-400

7

28

0.02

0.073

0.023

0.092

0.125

2

400-2000

0.341 f1/2

0.375 f1/2

0.0009 f1/2

0.0037 f1/2

0.001 f1/2

0.0046 f1/2

f/3200

f/200

2000-60000

15

61

0.04

0.16

0.05

0.2

0.625

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge-4: 21 Nisan 2011 Perşembe, Resmî Gazete Sayı : 27912, Elektronik Haberleşme Cihazlarindan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararasi Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkinda Yönetmelik

 

Alçak Frekans ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Sınır Değerler

Modern yasantımızın vazgeçilmez bir parçası olan elektrik enerjisi, her dogal olayda oldugu gibi çevresindeki canlı ve cansızları olumlu ve olumsuz olarak etkilemektedir. Elektriksel olayların olumsuz etkilerini azaltmak için; WHO (DSÖ, Dünya Saglık Örgütü), ICNIRP ve IEEE gibi birçok uluslar arası kuruluslar tavsiye ve öneriler sunmaktadırlar.

Uluslararası Maruziyet Limitleri

 

ICNIRP Kılavuzunda Elektrik ve Manyetik Alanların mesleki ve halk için referans degerleri  verilmistir.Çizelge 5 de 50 Hz ve 60 Hz için Elektrik ve Manyetik Alanların mesleki ve halk için referans degerleri verilmistir.

 

Frekans  Bölgesi

Elektrik Alan

Şiddeti, E (V/m)

Manyetik Alan  Şiddeti,  H(A/m)

Manyetik akı yoğunluğu, B (µT)

1. Zaman değişimli Elektrik ve Manyetik Alanların halk için referans değerleri (rms)

0,025-0,8   (kHz)

250/f

4/f

5/f

50 Hz

 (Yüksek gerilim hatları, Trafolar ve Güç Üniteleri)

5000 V/m

80 A/m

100

60 Hz

4166,66

66,66

83,33

2. Zaman değişimli Elektrik ve Manyetik Alanların mesleki referans değerleri  (rms)

0.025–0.82 (kHz)

500/f

20/f

25/f

50 Hz

 (Yüksek gerilim hatları, Trafolar ve Güç Üniteleri)

10000 V/m

400 A/m

500

60 Hz

8333,33

333,33

416,66

Çizelge-5: T. ICNRP Tarafından Belirlenen Elektrik ve Manyetik Alanların 50 Hz ve 60 Hz için mesleki ve halk için referans degerleri 1 µT=1000nT

 

MANYETIK ALAN :

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nün manyetik alan ile ilgili sınır değeri 300-400 nT ‘dır. Üzeri değerleri kanserojen etkisi olabilir olarak tanımlamaktadırlar.

Amerika  US-Congress/EPA (US Environmental Protection Agency) limit değer olarak 200 nT’yı belirlemiştir.

 

ELEKTRIK ALANI :

Amerika  US-Congress/EPA (US Environmental Protection Agency) limit değer olarak 10 V/m’yı belirlemiştir.

 

Farklı Ülkelerde Kullanılan Güncel EMF Maruziyet Sınırları

  • ICNIRP sınır değerlerini kendi sınır değerleri olarak kullanan Ülkeler : Hirvatistan, Estonya ,Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Malta, Portekiz, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan, İngiltere
  • ICNIRP kılavuzlarının öncekilerden birini esas alan ve dolayısıyla ICNIRP değerleri ile kendi sınır değerleri benzer olan Ülkeler: Bulgaristan, Almanya, Macaristan
  • 10000-100000 nT : Çin, Polonya
  • 1000-10000 nT: İtalya, Slovenya
  • 1000 nT : İsviçre, Hollanda
  • Sınır değerleri Tedbir   Politikaları (Yaklaşımları) ile verilen Ülkeler: Avustralya, Danimarka, Lüksembourg, İsveç, USA 

 

 

Maruziyet sınırları için özel uygulamaları olan Ülkeler ve sınır degerleri aşağıda verilmiştir.

İsviçre

Bilindigi kadarı ile; İsviçre, İtalya ile birlikte dünyada güç frekanslarında Çocukluk dönemi kanserine öneeli tedbir esasına dayanan yaklasımlı, Ulusal limitleri gerçeklestiren bir ülkedir. Bu limitler Kasım 1999 yönetmeligi ile gerçeklestirilmiştir, 01.02.2001 de yürürlüge girmiştir, mevcut ve sınırdan yuksek olan tesislere bu kosulları gerçeklestirmek için üç yıl verilmiştir. Bir çok diger ülkede oldugu gibi İsviçrede de elektrik alanı için temel limit 5000 V/m dir. Bunlara ek olarak; yalnızca “duyarlı konumlar” için (binalarda uzun süre düzenli kullanılan odalar, çocukların oyun alanları, v.s ) havai hatlar ve 1 kV dan büyük gerimli yeraltı kabloları, trafo merkezleri ve demiryolları için manyetik alan limiti 1 μT(1000nT) dır.

Avustralya

Avustralyan maruziyet kılavuzu (gecici olarak tanımlanmıstır) Ulasal Saglık ve Tibbi Arastırma Konseyi tarafından belirlenmistir. Bu kılavuz diger ülkelerdeki kılavuzlara benzerdir. Halk için sınır degerleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Elektrik Alanı: 5000 V/m günde 24 saat maruziyet için, günde birkaç saat için 10000 V/m olabilir, günde birkaç dakika için bu sınır asılabilir.

Manyetik Alan: 100 μT günde 24 saat maruziyet için, günde birkaç saat için 1000 μT olabir, günde birkaç dakika için bu sınır asılabilir.

İtalya

Ulusal İtalyan EMF sınırları Agustos 2003 tarihli Basbakanlık kararnamesi ile düzenlenmistir. Manyetik Alan genel limiti 10000nT'dır.Buna ek olarak Manyetik Alan için yalnız havai hatlarda uygulanacak olan ilave iki deger daha vardır. Günde 4 saatten fazla olusan maruziyete uygulanan deger Hedef deger: 3000nT bu yalnız yeni hatlara ve evlere uygulanır.  Bu sınır degerleri; Ana Okulu, Okul, Hastane, Evler ve Halkın günde 4 saatden fazla zaman geçirdigi yerlerin yakınındaki yeni tesislerde ise 200 nT dır. Kararnamedeki Halk maruziyet sınırları Elektrik Alanı için 5000V/m’dir. Bu sınır degerleri; Ana Okulu, Okul, Hastane, Evler ve Halkın günde 4 saatden fazla zaman geçirdigi yerlerin yakınındaki, yeni tesislerde Elektrik alanı için 500 V/m ‘dir. Yeni tesisleşme ancak bu sınırlar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Hollanda

Kasım 2005 de, Hollanda hükümeti yerel yönetimlere sunduğu tebligde güç hatlarının “400 nT” uzeri olan bölgelerin içinde yeni evlerin yapılmasına izin vermeyecegini belirti. Bu kural uygulamada sadece yeni yapılan evlerde talep edilmektedir.

 

Türkiye’deki  Maruziyet Limitleri

Türkiye’de bu konuda başarıyla çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Non İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi (GNRK) tarafından sağlık / biyolojik etkiler için kabul edilen eşik değer 3mG (300nT)’dır.

 

24.07.2010 Tarihli resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığının yönetmeliğine göre;

 

MANYETIK ALAN :

 

Türkiyede  Bu değerler 50 Hz (Yüksek gerilim hatları, Trafolar ve Güç Üniteleri) için belirlenen Manyetik akı yoğunluğu limit değeri 200000nT’dır.

 

ELEKTRIK ALANI :

Türkiyede  Bu değerler 50 Hz (Yüksek gerilim hatları, Trafolar ve Güç Üniteleri) için belirlenen Manyetik akı yoğunluğu limit değeri 5000 V/m’dır.

    

 

 

 

  STANDARTLAR VE SINIR DEĞERLER

 1. GSM baz istasyonlarının kuruluşlarına yönelik standartlar var mıdır?

Avrupa ülkelerinde GSM baz istasyonlarının kuruluşlarına yönelik standartlar,ETSI (European Telecommunication Standardization

Institute), Amerika Birleşik Devletleri’nde FCC (Federal Communication Commission) tarafından belirlenmektedir.

2. Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda oluşturulmuş uluslararası standartlar ve sınır değerler var mıdır? 

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda birçok ülkede oluşturulan standart ve sınır değerlerin yanı sıra uluslararası standartlar ve sınır değerler de vardır. Uluslararası alanda  CNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) tarafından belirlenen sınır değerler birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın farklı ülkelerinde en yaygın kabul gören değerler arasındadır. ICNIRP, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından resmen tanınan bağımsız bir araştırma kuruluşudur. ICNIRP Kılavuzu'nda (ICNIRP Guidelines) yer alan çalışmalar ünversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak, çok sayıda mühendis, biyolog, fizikçi, epidemiyolojist ve ilgili başka bilim adamlarından oluşan disiplinlerarası bir ekip tarafından yürütülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sınır değerler FCC (Federal Communications Commission – Federal Komünikasyon Komisyonu) tarafından belirlenmekte ve bu sınır değerlerin belirlenmesinde IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) ve ANSI (American National Standarts Institute – Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standart değerler temel olarak alınmaktadır. IEEE/ANSI standartları da sınır değerlerin belirlenmesinde yaygın olarak kabul gören ve temel alınan değerlerdir. Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda oluşturulmuş sınır değerler frekansa göre değişiklik gösterir. Örneğin baz istasyonlarının çalışma frekanslarını içine alan 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler elektrik alan şiddeti için 1,375f1/2 V/m (f = frekans (MHz)); manyetik alan şiddeti için 0,0037f1/2 A/m ve elektromanyetik güç yoğunluğu için f/200 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Bu ifadelerle verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Bunun yanında IEEE ve FCC standartlarında yer alan güç yoğunluğu üst sınırı 300-1500 MHz frekans aralığında f/150 W/m2, 1500-100.000 MHz frekans aralığında 10,0 W/m2 olarak verilmiş olup, bu ifadelerle verilen sınır değerler otuz dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Buna göre genel yaşam alanlarında, GSM900 ve DCS1800 sistemleri için kontrolsüz etkilenme için sınır değerler Tablo 1’de verilmiştir  

Tablo 1. Kontrolsüz etkilenme için sınır değerler

900 MHz için sınır değerler ICNIRP IEEE/FCC

Elektrik Alan Şiddeti 41,25 V/m -

Manyetik Alan Şiddeti 0,111 A/m -

Güç Yoğunluğu 4,5 W/m2 6,0 W/m2

1800 MHz için sınır değerler ICNIRP IEEE/FCC

Elektrik Alan Şiddeti 58,33 V/m -

Manyetik Alan Şiddeti 0,157 A/m -

Güç Yoğunluğu 9,0 W/m2 10,0 W/m2

Yukarıda verilen sınır değerlerin dışında;

 

İngiltere'de sınır değerler: 900 MHz’te 5,7 W/m2 (46,4 V/m) ve 1800 MHz’te 10,0 W/m2 (61,4 V/m)'dir.

İsviçre, genel olarak ICNIRP standardını kabul etmekle birlikte tek bir baz istasyonu anteni için sınır değeri 900 MHz’te 0,042 W/m2 (4,0 V/m) ve 1800 MHz’te 0,095 W/m2 (6,0 V/m) olarak belirlemiştir.

İtalya, günde 4 saatin altında maruz kalınan durumlar için sınır değer olarak 1,0 W/m2 (19,4 V/m), 4 saatin üstü için 0,1 W/m2 (6,1 V/m) olarak belirlemiştir. Ayrıca, İtalya’da yerel yönetimlere bu sınır değerleri düşürme yetkisi de verilmiştir [2].

Rusya'da sınır değerler: 900 MHz’te 0,024 W/m2 (3,0 V/m)'dir [10].

Çin'de sınır değerler: 900 MHz'te 0,066 W/m2 (5,0 V/m)'dir [10].

Telekomünikasyon Kurumu tarafından 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yayınlanan “10 KHz-60 GHz  frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye’de geçerli olan sınır değerleri belirlenmiştir. Bu yönetmelikte yer alan sınır değerlerin belirlenmesinde ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler esas olarak alınmış olup, buna ek olarak her baz istasyonu için ayrıca sınırlama getirilmiştir. Buna göre tek bir cihaz için 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için Telekomünikasyon Kurumu’nun yönetmeliğinde yer alan sınır değerler, elektrik alan şiddeti için 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan şiddeti için 0,0009f1/2 A/m ve güç yoğunluğu için f/3200 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Bu ifadeler kullanılarak Türkiye’de 900 MHz ve 1800 MHz’de kontrolsüz etkilenme için uyulması gereken sınır değerler Tablo 2’te verilmiştir

Frekans

900 MHz

1800 MHz

 

Tek bir cihaz için sınır Değer

Ortamın toplam sınır değeri

Tek bir cihaz için sınır Değer

Ortamın toplam sınır değeri

Elektrik Alan Şiddeti

10,23 V/m

41,25 V/m

14,47 V/m

58,34 V/m

Manyetik Alan Şiddeti

0,027 A/m

0,111 A/m

0,038 A/m

0,157 A/m

Güç Yoğunluğu

0.28 W/m2

4,5 W/m2

0.56 W/m2

9,0 W/m2

 Tablo 2. Türkiye’de kontrolsüz etkilenme için sınır değerler

3. Mesleği nedeniyle elektromanyetik enerjinin etkisinde kalanlar (kontrollü etkilenme) ve istemleri ya da kontrolleri dışında etkilenenler için (kontrolsüz etkilenme – genel yaşam alanları) aynı sınır değerler mi uygulanmaktadır? Bu sınır değerler nasıl oluşturulmuştur?

Bilimsel çalışmalar sonucunda insan vücut sıcaklığını 1_C arttırabilecek alt değerler belirlenmiş, mesleği gereği bu tür radyasyonun etkisinde kalanlar için bu değerlerin güç yoğunluğu cinsinden 1/10’unun, genel insan yaşam alanları için ise 5 kat daha ek koruma faktörü eklenerek 1/50’sinin sınır değerler olarak alınması kabul edilmiştir, .Kontrollü ve kontrolsüz etkilenme için sınır değerler belirlenirken mesleği gereği elektromanyetik enerjinin etkisinde kalanların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiş ve gerekli önlemleri almış olabilecekleri varsayımı yapılmış ve genel yaşam alanlarında insanların kendi bilgi ve kontrolleri dışındaki etkilenmeleri düşünülerek kontrolsüz alanlar için sınır değerlere ek olarak 5 kat koruma faktörü eklenmiştir. GSM900 ve DCS1800 sistemleri için kontrollü etkilenme için sınır değerler Tablo 3’de verilmiştir.

900 MHz için sınır değerler

ICNIRP

IEEE/FCC

Elektrik Alan Şiddeti

90,0 V/m

-

Manyetik Alan Şiddeti

0,24 A/m

-

Güç Yoğunluğu

22,5 W/m2

30,0 W/m2

 

1800 MHz için sınır değerler

ICNIRP

IEEE/FCC

Elektrik Alan Şiddeti

127,28 V/m

-

Manyetik Alan Şiddeti

0,34 A/m

-

Güç Yoğunluğu

45,0 W/m2

50,0 W/m2

Tablo 3. Kontrollü etkilenme için sınır değerler 

Bu konuda Türkiye’de oluşmuş standartlar var mıdır? Belirlenmiş sınır değerler mevcut mudur? 

Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 1996’da TS ENV 501666-2 Sayı ve “İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması – Yüksek Frekanslar (10 kHz- 300 GHz)” 10 başlıklı bir standart yayımlamıştır. Ayrıca TC Çevre Bakanlığı’nın 11 Mayıs 2000 tarihli genelgesi bulunmaktadır. Son olarak, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yayınlanan “10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye’de geçerli olan sınır değerleri belirlenmiştir.. Bu yönetmelikte yer alan sınır değerlerin belirlenmesinde ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan sınır değerler esas olarak alınmış olup, buna ek olarak her baz istasyonu için ayrıca sınırlama getirilmiştir. Buna göre tek bir cihaz için 400-2000 MHz frekans bandında genel yaşam alanları için Telekomünikasyon Kurumu’nun yönetmeliğinde yer alan sınır değerler, elektrik alan şiddeti için 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan şiddeti için 0,0009f1/2 A/m ve güç yoğunluğu için f/800 W/m2 ifadeleriyle verilmiştir. Verilen sınır değerler altı dakikalık ölçüm sonucunda elde edilecek ortalama değerler içindir. Bu ifadeler kullanılarak Türkiye’de 900 MHz ve 1800 MHz’de uyulması gereken sınır değerler Tablo 2’te verilmiştir.

 

 
 

ElektroManyetik Radyasyona Karşı Koruma Kalkanlama Boyaları Kumaşları ve Ürünler

© 2010-2016 EMR KORUMA. All Rights Reserved.